Centar za razvoj održivih tehnologija d.o.o.

Centar za razvoj održivih tehnologija d.o.o. (CROTEH) bavi se razvojem, inženjeringom i projektiranjem tehnologija za obradu i energetsko iskorištavanje biorazgradivih materijala i otpada te komunalnih i industrijskih otpadnih voda.

Osim razvojno-projektnog ureda, u sastavu CROTEH-a djeluje i laboratorij koji provodi ispitivanja procesa proizvodnje bioplina i određivanja bioplinskog potencijala te analizu i karakterizaciju biorazgradivih otpadnih materijala.