Usluge za članove

Podršku našim članovima pružamo u skladu sa potrebama i zahtjevima a ovisno u fazi razvoja poslovanja prilagodili smo cijene i vrijeme korištenja poslovnog prostora te razinu podrške u poslovanju kroz brojne usluge koje poduzetnicima omogućavaju  brži, jednostavniji i lakši put od ideje do tržišta.

Razvojni timovi u procesu pred inkubacije  koriste usluge besplatno i to u periodu do 6 mjeseci.

Osnovna cijena inkubacije  i post-inkubacije  u TPZ-u obračunava se prema iznosu kvadrata poslovnog prostora kojeg poduzetnik koristi; dok je cijena virtualne inkubacije  i coworkinga definirana paušalno.

Komercijalna cijena usluga inkubacije i post-inkubacije iznosi 75 kn/m2 među tim korisnicima usluga u procesu Inkubacije je osiguran subvencionirani najma prostora sukladno kriterijima definiranima u Pravilniku.