Nagrade

 • 9. Međunarodna izložba ekonomskih i znanstvenih inovacija, Poljska, 2016
  Platinasta medalja za inovaciju
  Proizvod: BodyRecog
 • 9. Međunarodna izložba ekonomskih i znanstvenih inovacija, Poljska, 2016
  Zlatna medalja za inovaciju
  Tvrtka: Citus d.o.o.
  Inovacija: C@N PersonRecog - Gender & Age Group Recognition Software
 • IPITEX 2016 (International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition), Bangkok, 2016
  Specijalna nagrada International Intellectual Property Network Forum (IIPNF)
  Tvrtka: Citus d.o.o.
  Inovacija: C@N PersonRecog - Gender & Age Group Recognition Software
 • IPITEX 2016 (International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition), Bangkok, 2016
  Zlatna medalja za inovaciju
  Tvrtka: Citus d.o.o.
  Inovacija: C@N PersonRecog - Gender & Age Group Recognition Software
 • INPEX, 31. američka izložba inovacija i novih tehnologija, Pittsburg, 2016
  Zlatna medalja za inovaciju
  Tvrtka: Citus d.o.o.
  Inovacija: C@N PersonRecog - Gender & Age Group Recognition Software
 • MTE, 14. malezijska izložba inovacija i novih tehnologija, 2015.
  Zlatna medalja za inovaciju
  Proizvod: C@N Motion
 • INPEX, 30. američka izložba inovacija i novih tehnologija, 2015.
  Najinovativnije rješenje u Europi, priznanje Best Invention of Europe
  Proizvod: C@N Motion
 • INPEX, 30. američka izložba inovacija i novih tehnologija, 2015
  Zlatna medalja u kategoriji Safety & Security/Personal
  Proizvod: C@N Motion
 • IMPEX, 2015
  Zlatna medalja
  Proizvod: BodyRecog
 • ARCA, 2015
  Zlatna medalja
  Tvrtka: Byte lab grupa d.o.o.
  Inovacija: On-board diagnostic unit
 • ARCA, 2015
  Zlatna medalja
  Proizvod: C@N eMotion - Modul za čitanje izraza lica i prepoznavanje emocija
 • ARCA, 2015
  Zlatna medalja
  Tvrtka: Membrain projektiranje d.o.o.
  Inovacija: Modularna samoodrživa montažna građevina Membrain