O nama

Nakon više od dvadeset godina rada, Tehnološki park Zagreb predstavlja najveću koncentraciju poduzetnika na području razvoja, inovacija i visokih tehnologija u Hrvatskoj.

O TPZ-u

Tehnološki park Zagreb (TPZ) je prvi tehnološki park, poduzetnički inkubator za visoke tehnologije u Hrvatskoj osnovan 1994. godine u okviru koncerna KONČAR. U ljeto 1998. godine prelazi u vlasništvo Grada Zagreba s ciljem da potiče poduzetništvo i privatnu inicijativu na području razvoja i visokih tehnologija u okviru Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu.

Od 1. siječnja 2007. godine Tehnološki park Zagreb postao je podružnica Zagrebačkog holdinga, a s 1. lipnjem 2008. postajemo Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o. da bi 6. lipnja 1018. godine promijenili ime u Zagrebački inovacijski centar d.o.o., skraćeno ZICER.

Tehnološki park djeluje kao poduzetnički inkubator, sa danas više od 9.000 m2 poslovnog prostora i pomaže malim poduzetnicima u realizaciji njihovih poduzetničkih inicijativa u početnoj fazi rasta i razvoja. U realizaciji svojeg programa pruža potrebnu stručnu pomoć, te koristi slobodne proizvodne i uredske kapacitete i raspoložive izvore financiranja.

2016. godine pokrenut je Startup Factory Zagreb, predakceleracijski NO EQUITY program. To je prvi javno financirani program, bez ulaska u vlasničku strukturu poslovnog subjekta, ove vrste na području Grada Zagreba i šire.

U travnju 2017. godine TPZ otvara svoju treću lokaciju, u paviljonu 12. na Zagrebačkom Velesajmu.

Nakon više od dvadeset godina rada, TPZ predstavlja najveću koncentraciju poduzetnika na području razvoja, inovacija i visokih tehnologija u Hrvatskoj. Aktivno se nastoji stvoriti, održati i osnažiti  ekosustav koji potiče razvoj startup poduzetništva i izgradnja održivog i uključivog razvoja grada Zagreba kroz pametna rješenja. Radi se na tome da se olakša poslovanje mladim poduzetnicima i inovatorima u fazi razvoja, širenju poslovanja na postojeća i nova tržišta, povećanje prihoda te kreiranje kvalitetnih i inovativnih proizvoda, kroz usluge edukacije, svu infrastrukturu koja je potrebna te financijsku podršku kao i osmišljavanje i provođenje strategija za poslovanje. O kvaliteti ovakvog pristupa razvoju startup poduzeća govore i međunarodni uspjesi, kako alumni tako i aktualnih članova.

Djelatnici

Tridesetak djelatnika Zagrebačkog inovacijskog centra (nekadašnje Razvojne agencije Zagreb) neprekidno testira svoje granice kako bi držali korak sa stanarima Tehnološkog parka Zagreb. Cilj im je biti uvijek bolji, brži, aktualni, kako bi bili od pomoći mladim firmama i startup-ovima danas sutra ostvarivati nešto što u ovom trenutku još ne postoji, i veseliti se uspjehu radi novog proizvoda, nagrade, priznanja. Uspjeh je zajednički!

Ciljevi i zadaci

  • Sudjelujemo u ostvarivanju ciljeva Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu
  • Potičemo poduzetnike u osnivanju start-upova na području razvoja proizvoda
  • Olakšavamo poduzetnim i inovativnim stručnjacima da realiziraju svoje poduzetničke ideje i proizvode
  • Povezujemo znanost, inovacije, poslovanje i tržište
  • Nudimo svu potrebnu infrastrukturu mladim timovima i tvrtkama u početku djelovanja
  • Mentoriramo i educiramo o aktualnim temama
  • Kroz networking i suradnju stanara stvaraju se nove ideje, proizvodi, zajednički poslovni planovi

Suradnja

Suradnja Tehnološkog parka Zagreb s relevantnim institucijama na specifičnim programima i projektima osigurava kvalitetnu podršku članovima Tehnološkog parka Zagreb: studentima, razvojnim timovima i inovativnim tvrtkama koje razvijaju proizvode temeljene na visokim tehnologijama.

Jedan je od preduvjeta za razvoj konkurentnog poduzetništva je jačanja veza između obrazovnih i znanstveno istraživačkih institucija s gospodarstvom.  Institucije koje podržavaju rad Tehnološkog parka Zagreb su:

Podatci o tvrtki

Zagrebački inovacijski centar d.o.o.
Dragutina Golika 63
10000 Zagreb
Hrvatska

Email: info@raza.hr
Telefon:+385 1 3667 101. Fax: +385 1 3667 102

Zagrebački inovacijski centar d.o.o., društvo s ograničenim odgovornošću za promicanje regionalnog razvoja. Upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu (kao Razvojna agencija Zagreb - TPZ). Temeljni kapital: 20.000 kn uplaćen u cijelosti u novcu.

Matični broj: 080 655 731. OIB: 5392 1712 112

Žiro račun: HR8223600001102020550, otvoren kod Zagrebačke banke d.d. sa sjedištem u Zagrebu.

Direktor: Frane Šesnić