Predanost zaštiti podataka o privatnosti

Razvojnoj agenciji Zagreb - TPZ ( u daljnjem tekstu Agencija) je važno zaštititi sigurnost i privatnost Vaših osobnih podataka, stoga poslujemo u skladu s mjerodavnim zakonima o zaštiti prava na zaštitu privatnosti podataka i sigurnosti podataka. Nadamo se da će Vam dolje opisana politika pomoći da razumijete koje podatke Agencij može prikupljati, na koji način Agencija koristi i čuva te podatke te s kime ih smijemo dijeliti.

Osobni podaci

Agencija putem svoje internetske stranice neće prikupljati nikakve osobne podatke o Vama (npr. Vaše ime, adresu, telefonski broj ili e-mail adresu), osim u slučajevima kada nam ih Vi dobrovoljno odlučite dati (npr. prilikom prijave na seminare, u anketama i sl.), odnosno, date svoj pristanak ili ukoliko nije drugačije propisano mjerodavnim zakonima i propisima za zaštitu Vaših osobnih podataka.

Svrha korištenja podataka

Kada nam date svoje osobne podatke, obično ih koristimo da bismo odgovorili na Vaš upit, omogućili Vam pristup određenim informacijama ili ponudama.

  • Prijavom na seminare Agencija, dozvoljavate objavljivanje vašeg imena i prezimena, te internet avatara na popisu sudionika na promocijskim web stranicama. Seminari se povremeno snimaju, a video materijale i fotografije koristimo u promotive svrhe. Svojom prijavom na seminare Agencije dozvoljavate nam upotrebu tako dobivenih filmova i fotografija, kao i objavu kritika, pohvala i dojmova koje nam date putem ankete, pošaljete direktno e-mailom ili objavite na društvenim mrežama ili vlastitom web siteu. 

Ako ne želite da se Vaši osobni podaci koriste kao podrška našem odnosu s klijentima (posebno u direktnom marketingu i istraživanju tržišta), poštovat ćemo Vašu odluku. Ne prodajemo niti na bilo koji drugi način ne plasiramo Vaše osobne podatke trećim stranama.

Ograničenje svrhe

Agencija će prikupljati, koristiti ili odavati osobne podatke koje ste Vi dostavili preko interneta isključivo u svrhe koje su navedene, osim u slučaju ako je odavanje:

  •  korištenje osobnih podataka u neku dodatnu svrhu koja je izravno vezana uz prvotnu svrhu u koju su osobni podaci skupljani,
  •  neophodno za pripremu, pregovaranje i izvršavanje ugovora s Vama, određeno zakonom ili od strane mjerodavnih državnih ili sudbenih vlasti, neophodno da bi se potkrijepio ili očuvao pravni zahtjev ili nužna obrana, neophodno da bi se spriječila prijevara ili druga nezakonita djela, kao što su namjerni napadi na sustave informacijske tehnologije u vlasništvu Agencije.

Komunikacijski podaci ili podaci o upotrebi

Kroz Vaše korištenje telekomunikacijskih usluga za pristupanje našoj internetskoj stranici, Vaši komunikacijski podaci (npr. adresa internetskog protokola - IP adresa) ili podaci o upotrebi (npr. podaci o početku, završetku i opsegu svakog pristupa te informacije o telekomunikacijskim uslugama kojima ste pristupili) proizvode se tehnički i mogli bi se eventualno vezivati uz osobne podatke. Ukoliko postoji neophodna potreba, Vaši komunikacijski podaci ili podaci o korištenju bit će prikupljeni, obrađeni i korišteni u skladu s mjerodavnim pravnim okvirom za zaštitu podataka o privatnosti.

Automatski prikupljeni podaci koji nisu osobni

Kada pristupate našoj internetskoj stranici, možemo automatski prikupiti podatke koji nisu osobni (npr. vrsta internetskog preglednika i operativnog sustava koji koristite, ime domene internetske stranice s koje ste došli, broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na stranici, gledane stranice). Možemo koristiti te podatke da bismo pratili atraktivnost naših internetskih stranica te kako bismo poboljšali njihove rezultate ili sadržaj.

Djeca

Agencija neće svjesno prikupljati osobne podatke od djece bez inzistiranja na ranijem pristanku roditelja ako to zahtjeva mjerodavni zakon. Koristit ćemo ili odati osobne podatke o djetetu samo do mjere dozvoljene zakonom da bismo zatražili pristanak roditelja u skladu s lokalnim zakonima i propisima ili da bismo zaštitili dijete. Definicija "djeteta" ili "djece" utvrđena je mjerodavnim zakonima te nacionalnim i regionalnim kulturnim običajima.

Sigurnost

Da bismo zaštitili Vaše osobne podatke od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka ili mijenjanja te od neovlaštenog odavanja ili pristupa, Agencija koristi tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.

Linkovi na druge stranice

Internetske stranice Agencije sadrže linkove na druge stranice. Agencija nije odgovorna za odnos prema privatnosti ili sadržaj drugih internetskih stranica.

Pitanja i komentari

Agencija će odgovoriti na razumne zahtjeve za revidiranje Vaših osobnih podataka i za ispravljanje, dopunu ili brisanje netočnosti. Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara o politici zaštite podataka o privatnosti Agencije (npr. zahtjev da se revidiraju i ažuriraju Vaši osobni podaci), molimo Vas da kliknete na Kontakt gdje ćete naći informacije kako nas kontaktirati. Usporedno s razvojem interneta, razvijat će se i naša politika zaštite privatnosti podataka. Na ovu ćemo stranicu postaviti promjene naše politike zaštite privatnosti podataka. Molimo Vas da redovno provjeravate ovu stranicu kako biste bili informirani.